Kontakt

FRANEX TRADE d.o.o za trgovinu i usluge

Vilsonovo šetalište 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 (33) 653 084
Fax: +387 (33) 655 276
E-mail: franex@bih.net.ba
vanja@franex.com.ba


 

PDV: 200024170008
JIB: 4200024170008

Porezni broj: 01700291

Reg. broj UF/I-2347/99 registrovan u Kantonalnom sudu u Sarajevu
Broj upisa: 1-17047

Raiffesien bank d.d. Sarajevo
Trn: 1610000000530019